خواجوی فود سنتر
خواجوی فود سنتر
ورود به منو


گوجه کبابی (یک سیخ)
5 /5
ماالشعیر قوطی هلو
5 /5
نوشابه بطری زرد
5 /5

نوشابه بطری زرد

۳۰۰سی سی فانتا

10.9 هزار
تومان
نوشابه بطری سفید
5 /5
نوشابه خانواده زرد
5 /5
نوشابه قوطی سفید
5 /5
آب معدنی کوچک
5 /5

آب معدنی کوچک

نیم لیتری آکوفینا

3.6 هزار
تومان
آب معدنی بزرگ
5 /5
دوغ خانواده
5 /5

دوغ خانواده

۱/۵ لیتری خوشگوار

35.4 هزار
تومان
دوغ بطری
5 /5

دوغ بطری

۲۵۰ سی سی خوشگوار

11.5 هزار
تومان
نوشابه قوطی زرد
5 /5

نوشابه قوطی زرد

۳۳۰ سی سی فانتا

19.5 هزار
تومان
نوشابه قوطی مشکی
5 /5
نوشابه بطری مشکی
5 /5